Links Uncategorised Doelstelling en opdracht
dinsdag, 22 april 2008 13:57

Doelstelling en opdracht

Doelstelling

Het IIRE heeft tot doelstelling een dynamisch en bekend centrum van onderzoek en vorming te worden, een ontmoetingsplek voor activisten en wetenschappers, verenigd in een gemeenschappelijk geloof in een wereld bevrijd van vormen van uitbuiting en onderdrukking.

Opdracht

Het IIRE is opgericht als een internationaal instituut waarin activisten uit de vijf continenten en afkomstig uit verschillende tradities samen gedurende lange(re) periode kunnen studeren, waarbij de geschiedenis opnieuw onder de loep wordt genomen om zo te kunnen reflecteren over eigen ervaringen en de lessen die daaruit getrokken kunnen worden.

Zijn kernactiviteit is het organiseren en een plek te bieden voor educatieve sessies en seminars om activisten uit diverse maatschappelijke bewegingen te trainen. Voor de buitenwereld is het IIRE zichtbaar door openbare activiteiten en lezingen, waarbij grondig ingegaan wordt op kwesties die een uitdaging vormen voor de progressieve krachten. IIRE publicaties, in verschillende talen, hebben tot doel belangrijke hedendaagse en theoretische vragen beter te begrijpen.

Het IIRE wil de nieuwe mogelijkheden die de ICT biedt, gebruiken om in contact te komen met activisten in de wereld, en zijn diensten voor een breder publiek beschikbaar te maken. De IIRE bibliotheek en website dienen als archief voor de ontwikkeling van kritisch, emancipatorisch denken.

More in this category: Courses at IIRE »
Links Uncategorised Doelstelling en opdracht