Activiteiten Avond lezingen Boeiende discussie met Anja Meulenbelt
woensdag, 30 oktober 2013 16:24

Boeiende discussie met Anja Meulenbelt


Op initiatief van TENK, een groep linkse intellectuelen en activisten, kwam Anja Meulenbelt in het IIRE spreken over het nieuweSoc-Femboek waaraan ze werkt.

Ze blikt terug op de feministische beweging, en op haar boek uit 1976 Feminisme & Socialisme (uitgeverij Van Gennep), uit pure ergernis over de huidige “vrouwen”-beweging.

"Oma moet er zich weer mee bemoeien! Mijn boeken lezen nog best goed qua gedachtegoed, maar dat moet op het nu worden toegepast”, zegt Anja, “vooral het huidige Opzij-feminisme dat helemaal niet meer kritisch is maar louter binnen het systeem denkt (met lijstjes van de honderd machtigste vrouwen in Nederland! ), is totaal in tegenspraak met waar de feministisch socialistische stroming voor stond. Hier hebben we eerder te maken met directeurenfeminisme dat kritiek heeft op iedere vrouw die niet in het plaatje past."

Vrouwen vormen geen homogene groep in de maatschappij, er zijn klassenverschillen, verschillen in etnische achtergrond, in seksuele geaardheid enz.

Het artikel van Anja Meulenbelt, De politieke economie van de koesterende functie, in het "Ter ElfderUre" nummer over feminisme , heeft ook niets van zijn actualiteit verloren. De discussies over het combineren van arbeid en gezin zijn nog steeds aan de orde. Het een-en-half model (man fulltime en vrouw parttime) blijkt nog steeds dominerend. En hier knoopt Anja Meulenbelt aan bij de problematiek die volgens haar ontbreekt ook ter linkerzijde. De vraag is, alhoewel mannen het vaak in principe eens zijn met gelijke taken en rollen, ook binnen het gezin, waarom mannen dat bijna nooit in de praktijk toepassen.

Ook binnen links denken mannen niet na over zichzelf als mannen en ze beseffen zeker niet dat zij er voordeel bij hebben om die mannelijkheid in vraag te stellen, aldus Anja Meulenbelt. Ze verwijst hierbij naar de prestatiedwang, de concurrentiedruk, het machogedrag tegenover vrouwen, de homofobie, het pesten op school en het gedrag op straat van vooral jonge jongens.

Mannen (en vrouwen) moeten een aantal onbewuste aannames binnen onze cultuur in vraag stellen en werken aan een nieuwe mannelijkheid die de anderen geen schade toebrengt.

Een discussie die zeker wordt vervolgd!


She spoke about her vexation at much of the current 'women's movement' in the Netherlands; “My old books hold up reasonably well but need to be applied to current times.” She said much of current feminism only thinks within the limits of the current order; “something like making lists of the most powerful women of the country is totally contradictory to what the socialist-feminist movement stood for. Nowadays, we are dealing with a kind of 'CEO feminism' that criticizes women who don't fit the norm”.


She emphasized women are not a homogenous group, there are class differences, ethnic differences, differences in sexual orientation...

Another reference point was Meulenbelt's article on the political economy of care. Discussions on combining family care and wage labor remain relevant. The dominant expectation is still that men work full-time and women part-time. According to Meulenbelt, this points to an issue the Left too often avoids; even though in theory many men agree that the division of labor in the family should be equal between men and women, the reality is very different.

Many left-wing men don't consider their own role as men and according to Meulenbelt don't consider what they could gain from contesting the dominant notion of masculinity. She refers to the pressure to compete, machismo and homophobia et cetera. Men (and women) should contest a number of often unconscious assumptions in our culture.

Meulenbelt's introduction led to a lively discussion that will surely be continued!

 

Activiteiten Avond lezingen Boeiende discussie met Anja Meulenbelt