Activiteiten Eco-socialistische school Rood en groen in de ecosocialistische school 2013

Rood en groen in de ecosocialistische school 2013

De tweede 'ecosocialist school' was een succes en had een echt internationaal karakter. Deze cursus was de laatste grote activiteit van het IIRE in 2013. Elk jaar organiseren we verschillende scholingsbijeenkomsten. De grootste hiervan is een drie weken durende bijeenkomst voor politieke activisten. Enkele jaren geleden besloten we het programma van deze cursus geheel te vernieuwen en deze te herdopen tot 'ecosocialist school' om het groeiende belang van de ecologische kwestie aan te merken.

Een twintigtal nam deel aan de cursus die bestond uit drie modules van een week. De eerste week richtte zich op analyses van verschillende aspecten van de kapitalistische crisis en de tweede week op de ecologische kwestie, inclusief klimaatverandering en de voedselcrisis. De cursus werd afgesloten met discussies over sociale bewegingen in verschillende delen van de wereld en pogingen om een strategie te ontwikkelen die activisten kan helpen in hun strijd om de wereld te veranderen.

De meerderheid van de deelnemers kwam uit het Globale Zuiden, uit Latijns Amerika, Afrika en zuid Azie maar er waren ook Europese deelnemers. Vooral het aantal deelnemers uit Latijns Amerika was dit jaar gegroeid als gevolg van nieuwe contacten in de regio.
De eurocrisis, de onrust in de Arabische regio en de ontwikkeling van Latijns Amerikaans links waren vaak de achtergrond van de discussies tussen deelnemers en sprekers. De discussies werden ook getekend door de diversiteit in de politieke ervaringen van de deelnemers, van jongerenactivisten en vakbondsleden tot milieuactivisten en supporters van campagnes tegen illegitieme schulden. Zo diverse als de groep was, waren er toch veel gedeelde vragen. Vijf jaar na het uitbreken van de economische crisis valt het links moeilijk een antwoord te formuleren. En ondertussen duidt onderzoek op een intensivering van de klimaatcrisis. De cursus richtte zich daarom op het trekken van lessen uit de massale protestbewegingen die we sinds 2011 gezien hebben, zoals Occupy en de Arabishe opstanden, om antwoorden te zoeken op de vraag hoe we een werkelijk internationale beweging op kunnen vouwen.

Veel deelnemers gaven aan dat ecosocialist school een unieke en zeer waardevolle bijeenkomst was en dat hun activisme thuis er door versterkt zal worden. De veelal positieve feedback en het steeds meer internationale karakter van de school zijn aansporingen om de ecosocialist school verder te ontwikkelen.

Activiteiten Eco-socialistische school Rood en groen in de ecosocialistische school 2013